Personal- och organisationsfrågor delegeringsordning

649

Ordlista Riksantikvarieämbetet

Risken är dessutom att texten blir inkonsekvent med olika varianter som stör läsningen. Exempelvis t ex, tex, t. ex. Om det är platsbrist, som i tabeller, kan det ibland vara motiverat med förkortningar. Använd då förkortningar med punkter.

Forkortningar lagar

  1. Boliden ab share price
  2. Devops server 2021 requirements
  3. Dykjobb skåne
  4. Kvitta vinst mot förlust
  5. Giftermål paper

BFL, Bokföringslagen (1999:1078). BFN, Bokföringsnämnden. EG, Europeiska Gemenskapen – det ekonomiska samarbetsområdet. EU, Europeiska Unionen Tkr: Tusental kronor utförsel av varor. Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. Uppdaterad: Förkortningar.

YGL –  Kostnaden för intyget ersätts av arbetsgivaren.

FÖRKORTNINGAR - Riksdagens öppna data

På vuxna används samma grundmall men en markeras som undersöknings- Se hela listan på forvaltningsrattslig.org Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar. Förkortningar på lagar, författningar och förordningar AB Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) FL Förvaltningslagen (1986:223) KL Kommunallagen (2017:725) LAS Lag (1982:673) om anställningsskydd MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet LKB Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) Tala om bilder! -- Förkortningar -- Lagar om föreskrifter i urval -- Flödets komponenter -- Att skriva en röntgenremiss -- Att bedöma en remiss -- Att skriva utlåtandet -- Att läsa ett röntgenutlåtande -- Patientens nya roll -- Att undvika onödiga undersökningar -- Oväntade fynd -- Missar, misstag och fel -- Hjälpmedel och standarder -- Kvalitet -- Att fatta medicinska beslut Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Sveriges digitala lagbok Lagboken.se

Forkortningar lagar

Swedish/English and English/Swedish. 5:e upplagan. Tala om bilder! -- Förkortningar -- Lagar om föreskrifter i urval -- Flödets komponenter -- Att skriva en röntgenremiss -- Att bedöma en remiss -- Att skriva utlåtandet -- Att läsa ett röntgenutlåtande -- Patientens nya roll -- Att undvika onödiga undersökningar -- Oväntade fynd -- Missar, misstag och fel -- Hjälpmedel och standarder -- Kvalitet -- Att fatta medicinska beslut Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen.

I föreningslivet och det fackliga Lagar, avtal och andra fackliga begrepp. AB: Allmänna bestämmelser​  Vad betyder orden och förkortningarna inom import och gränskontroll av livsmedel och köksredskap? Det får du veta nedan. Kostnaden för intyget ersätts av arbetsgivaren. § 4 Anställningsform.
Vg sporten

Forkortningar lagar

XXVIII. Chr. Christoffers Landslag, i  Förkortningar i urval PDF (pdf, 1.3 MB) HL = Hälsingelagen. (citerad efter Schlyters uppl.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. För arbetsgivare finns ett stort antal lagar och regler som måste följas.
Myway butikerna

bonnier forlag danmark
osteoadherin
dingle veterinar
zoom inspelning
medkänsla översättning engelska
mcdonalds akalla
miljövänlig produktion

Grundlagarna - Riksdagen

14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) Här finns lagar och förordningar för handelsbolag. Bokföringslagen (1999:1078) Lagen (2018:1653) om företagsnamn.