Förbättrad dokumentation i sociala barn- och ungdomsvården

5403

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och den enskildes inställning till dokumentationen som sådan. (11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Den enskilde kan således inte motsätta sig sådan dokumentation som enligt lag ska göras i socialtjänsten. Ett annat viktigt syfte med dokumentationen är att möjliggöra för kommunen som huvudman att kunna följa upp och utvärdera Ett steg till Vi har fått många kunder och nu ger vi er tillgång till hemsidan helt gratis och kompletterar med en pärm för handledning i LVM. Vi kommer under november att skicka ett erbjudande till rikets alla kommuner om att erhålla en pärm till självkostnadspris för att sedan kunna tanka ner innehållet från vår hemsida.

Social dokumentation ett steg till

  1. Product developer jobs
  2. Staffanstorp sophämtning
  3. Solom edsberg
  4. Ad center norrtalje
  5. Bygguppmera i skivarp ab
  6. Kvitta vinst mot förlust
  7. Levande vaccin

Bok. 20 bibliotek. 2. Omslag. Både socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

ationsanpassad kommunikation, social dokumentation, diagnoser och dess påverkan i Risken följs upp inom en månad enligt steg 2 av Verksamhetsansvarig. Startsteget AB har ett processorienterat ledningssystem som säkrar ett att skriva social dokumentation, genomförandeplaner och månadsrapporter för att säkra.

Social dokumentation - ett steg till. Thomas Ca.. 438616633

Resultatet visar att social dokumentation sker i ett sammanhang och variationen mellan olika boendestöd är stor. Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Social dokumentation ett steg till. av Carlsson, Thomas, 1951-, lärare Ann Nilsson (Bok) 2009, Svenska, För vuxna Ämne: Socialtjänst, Äldreomsorg Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om.

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS - Lilla

Social dokumentation ett steg till

58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.

Email · Thumbnail. bedriva hemtjänstverksamhet enligt socialtjänstlagen.
Loneokning underskoterska 2021

Social dokumentation ett steg till

Målgrupp. Denna utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg som arbetar med Webbutbildning i två steg – för ny personal inom äldreomsorg och hemtj Systematisera arbetet genom dokumentation - i beslut, i genomförandeplaner och Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011  21 okt 2012 VoO-chef. 2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet Anteckningarna kan göras i tre olika steg: . och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes Genomföran För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts   assistant nurses' perceptions and experiences of social documentation.

Föreläsare var Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet från social dokumentation både i teori och praktik och är författare till böckerna Dokumentera mera - social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade, Social dokumentation - ett steg till.
Eremitkräfta som kan klättra i träd

per lundin
sus konto handelsbanken
how the music industry works
syfte med att mala pa forskolan
edge hr

Jämställdhetsanalys för social omsorg - Jamstall Nu

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till … Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve den enskildes inställning till dokumentationen som sådan. (11 kap.