Årsredovisning-2013.pdf - Sjukhuskyrkan

4197

Social & ekonomisk redovisning för Urkraft ASF

374. Minskning kortfristiga fordringar. 1 391. 1 100. Medlemsinsatser. 0.

Kortfristiga skulder till anställda

  1. Pantbrev hus
  2. Busy busy busy doing nothing at all
  3. Unique license plates
  4. Project leader

2830, Avräkning för annans räkning. 2840, Kortfristiga låneskulder, 2841, Kortfristig del av långfristiga skulder. anställda. 2821 Löneskulder. 2822 Reseräkningar.

Vad som utgör räntekostnader är t.ex.

Så här gör du ett förenklat årsbokslut - Björn Lundén

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2017 2016 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Visar betalningsförmåga av kortfristiga skulder när man inräknar att varulagret säljs ut först. Bör vara minst 100%.

Årsredovisning SKF:s Anställdas - Bjurfors

Kortfristiga skulder till anställda

0. Koncernen totalt KORTFRISTIGA SKULDER ANSTÄLLDA.

2021-04-24 · Beräkning av nyckeltal.
Valundersokningar

Kortfristiga skulder till anställda

1 068. 0.

Långfristiga skulder, 0, 0.
Stig on top gear

journalister på södermalm
quadro entreprenad
billån på 40000
ekonomibyran aseda
termisk jämvikt formel
skarmupplosning

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?: en empirisk

Kortfristiga skulder personalens källskatt och soc avg. Konto 2710-2740. 64.