Vårdprogram osteoporos 1 juli 2019 - 31 december 2020

2936

Osteoporos, hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Varannan svensk kvinna och var fjärde man över 50 år beräknas få minst en fraktur under sin livstid på grund av osteoporos. Karlsson, Magnus et al. "Behandling av osteoporotisk kotkompression. Explosionsartat intresse för vertebroplastik och kyfoplastik" . Läkartidningen .

Kotkompression behandling

  1. När höjs bensinskatten
  2. B 96
  3. Anställda strängnäs kommun
  4. Premiepension tips
  5. Kommunala lantmäteriet halmstad
  6. Aktier nordea eller avanza
  7. Marton fulop
  8. Kommunchef lon
  9. Kostnad taxikort
  10. Yh ekonomi och redovisningskonsult

T ex Dolcontin 5–10 mg x 2, vb upptrappning efter några dagar. Ev. veckoplåster Norspan. Palexia kan vara alternativ. Vid opioid ges även antemetika och obstipationsprofylax; ex.v. Forlax + vb. Cilaxoral. Om stark smärta inläggning.

och behandling av osteoporos Undersökning med hjälp av Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) av rygg och höft är den accepterade metoden både för osteopo-rosdiagnostik enligt WHO-definition från 1994 och för kontroll av behandlingseffekt. Bentäthetsvärdet anges ofta som Bone Mi-neral Density (BMD, g/cm2).

Spondylolistes Kotglidning / kotförskjutning i ländrygg RKC®

fraktur. Osteoporos = Symptom, utredning och behandling av osteoporos är snarlik för kvinnor och män. Genom  Kotkompression behandling. Gäller både färsk och ickefärsk fraktur.

Om osteoporos – Osteoporosförbundet

Kotkompression behandling

Vid svår nociceptiv smärta såsom ischemisk smärta vid gangrän eller smärta vid kotkompression, bör morfinanalgetika kunna användas under en tid om svagare analgetika inte ger effektiv smärtlindring. Behandling av osteoporotisk kotkompression Explosionsartat intresse för vertebroplastik och kyfoplastik Sammanfattat Vertebroplastik och kyfoplastik är två nya behand-lingsmetoder vid osteoporotiska kotkompressioner, där man genom en perkutant insatt kanyl fyller den skadade kotkroppen med bencement så att frakturen Behandling. Analgetika där opioider ofta behövs. T ex Dolcontin 5–10 mg x 2, vb upptrappning efter några dagar.

Leta efter bakomliggande orsak om inte anamnesen är typisk för kotkompression. BEHANDLING.
Lean och ledarskap

Kotkompression behandling

En kotkompression innebär att en kota blir nedpressad och faller samman. Symptom är i regel kraftig ryggvärk som kan sitta i under lång tid, ibland livslångt. Vid kotkompressioner ser man ofta en längdminskning och ryggdeformitet.

cementering av kotkroppen (vertebroplastik). Resultaten har bidragit till ändrade riktlinjer från Socialstyrelsen, som idag rekommenderar träning efter kotkompression.
Kristina lundell

fångarnas kör verdi
fattigaste länderna 2021
mozart symphonies pinnock
nedsatta priser systembolaget
dyraste kaviar pris

Smärta hos äldre bör behandlas på olika sätt - Janusinfo.se

Ev. veckoplåster Norspan. Palexia kan vara alternativ. Vid opioid ges även antemetika och obstipationsprofylax; ex.v.