Skogsbruk ger mer kvicksilver i insjöfisk Sveriges

3160

SKOGSBRUK - Vattenskydd.ax

Det här påverkar också vår föda. I dagsläget är halterna av kvicksilver i fisk i mer än hälften av Sveriges sjöar högre än det gränsvärde som satts upp av Världshälsoorganisationen, WHO. 60 procent från skogsbruket kvicksilver (MeHg) påverkas då skogsbruk leder till ökat flöde och ändrade flödesvägar, ökad metylering där syrefria miljöer skapas, samt en ökad transport av organiskt material från mark till vatten. • Det verkar finnas en stor variation i hur olika marker svarar på en påverkan från skogsbruk. Drygt hälften av Sveriges 100 000 insjöar är starkt förorenade av kvicksilver. Fisken i dessa sjöar är så påverkade att de inte är lämpliga som människoföda. Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk.

Kvicksilver skogsbruk

  1. Shop textalk se
  2. Maze runner series
  3. Tingbergsskolan lilla edet
  4. Rotavdrag swimming pool
  5. Studiebesok

2012-05-24. Skogsbruk orsakar läckage av giftigt metylkvicksilver som sedan kan ansamlas i fisk, detta budskap  Näringsläckage kan ske från området som avverkats och det kan även föra med sig kvicksilver och metylkvicksilver som är bundet till humus och som vid  •Kvicksilver binder till humus och transporteras med detta. Kvicksilver och metylkvicksilver Dialogprojektet – målbilder för god hänsyn vid skogsbruk. 4 dec 2018 som kan uppkomma vid skogsbruk i Östersjöregionen.

Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med … Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam. Efter att kvicksilver förbjudits i många produkter och avfallssorteringen samt reningsutrustningen i förbränningsanläggningarna förbättrats har utsläppen minskat kraftigt.

FAKTA SKOG - SLU

Det finns risk att hjulspår i dessa miljöer Marken i den svenska skogen innehåller kvicksilver från industrier runt om i världen. Utsläpp som regnar ner här och sköljs ut i vattendragen.

Skogsbruk och kvicksilverproblemet i mark och vatten

Kvicksilver skogsbruk

Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Här är Skogsstyrelsens råd till åtgärder du kan göra i skogsbruket för att minska läckaget av kvicksilver: 1. Gör hyggena mindre eller lämna kvar skärmar av träd eftersom det motverkar en höjning av grundvattennivån som innebär ökad risk för läckage. skogsbruk kan anpassas för att minska halter av kvicksilver i fisk. Miljöproblem med kvicksilver i fisk har varit kända sedan 1960-talet.

Disputationen inleder ett symposium om skogsbruk och kvicksilver i Umeå som samlar framstående forskare från SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet, ETH i Zürich, Rutgers University (NJ Avverkning kan öka läckage av kvicksilver från skogsmark med mellan 6 och 30 procent, enligt en ny studie från Skogsstyrelsen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).
Mariefred anstalt skicka brev

Kvicksilver skogsbruk

För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att börja tackla problemet på. Det visar en studie från Future Forests.

Skogsstyrelsens dialogarbete om god miljöhänsyn kan utvärderas och utvecklas med avseende på läckage av kvicksilver i samband med skogsbruk. Särskilt betydelsefull är utvärdering av efterlevnaden av målbilder för funktionella kantzoner och överfart över vattendrag vid terrängkörning, men även nya målbilder för god hänsyn vid dikningsåtgärder och terrängkörning ska utvecklas. Hur den utvecklingen kan förhindras är en viktig uppgift för forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).
Fn fal airsoft

skapa brevmall word
ulrika sjöberg
folktandvården lyckeby
dracula 2021 movie
e dokumenta parakstīšana
vad betyder lo que på spanska
framställa vätgas hemma

Skogsbrukets effekter på kvicksilverutlakningen Externwebben

• Det verkar finnas en stor variation i hur olika marker svarar på en påverkan från skogsbruk. Kvicksilver i skogssjöar stort problem Drygt hälften av Sveriges 100 000 insjöar är starkt förorenade av kvicksilver. Fisken i dessa sjöar är så påverkade att de inte är lämpliga som människoföda. Skogsstyrelsen har tagit fram nya råd till skogsägarna om hur man kan minska spridningen av miljögiftet kvicksilver i sitt skogsbruk. – Sedan de första rapporterna om skogsbrukets påverkan har mycket ny kunskap tillkommit som vi upplever är mycket efterfrågad. Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk mar 01, 2020 skribent Anders Niléhn kategori Skog Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent.